Aanmelden jeugdkamp
Aanmelden voor het jeugdkamp kan weer. Het bedrag van €65,- zien wij graag z.s.m. tegemoet op onderstaande rekening.

Bankrekening: NL20RABO0143569783
t.n.v. Stichting New Generation Ministries
Te Kampen
O.v.v. ‘jeugdweekend’ en ‘naam jongere’


- AANMELDEN JEUGDKAMP -


Annuleren
Mocht je 2 weken van tevoren of later annuleren, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.